SCV - Senior Consultants Vlaanderen

Afdeling Antwerpen

Wie zijn de leden van SCV?

De SCV consulenten waren tot voor kort actief in een carrière aan de top van een bedrijf of een administratie. Nu helpen ze bedrijven, startende ondernemers en instellingen met hun kennis, contacten en jarenlange ervaring.

Sommigen omdat ze het bedrijfsleven niet kunnen loslaten, de meesten omdat zij merken hoe nuttig zij nog kunnen zijn in datzelfde bedrijfsleven. Bedrijven en organisaties doen een beroep op SCV voor advies bij problemen of zoeken een professioneel klankbord.

Met meer dan 30 consulenten beschikt SCV-Antwerpen over een brede waaier aan knowhow: informatica, boekhouding en financiën, investeringsprojecten, technische of productieproblemen, import/export, marktonderzoek, alles wat met personeelsbeleid te maken heeft, en nog zoveel meer.

De SCV-consulenten beperken zich tot consultancytaken en nemen geen uitvoerend werk op zich. De hulp van SCV beperkt zich niet tot kleine en middelgrote bedrijven. SCV heeft ook een aanzienlijke lijst van interventies bij vzw’s, gemeenten en OCMW’s, onderwijsinstellingen, gewestelijke administraties, NGO’s, caritatieve instellingen e.a.

SCV werkt samen met QForSCV is geaccrediteerd als dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

SCV Vakgebieden

Expertises van onze consulenten

De klanten kennen Senior Consultants Vlaanderen van een opzoeking op internet, van een referentie, via een andere organisatie, van een publicatie of via netwerking. In een eerste fase hebben de klanten een verkennend gesprek met één of meerdere medewerkers van SCV. Achteraf ontvangen zij een uitgeschreven voorstel, met een duidelijke definitie van de opdracht. De opdrachtaanvragers waarderen de luistervaardigheden van de medewerkers tijdens de voorafgaande fase en zijn tevreden van de eerste contacten met SCV.

Voortraject

De meeste klanten zijn tevreden tot heel tevreden over de uitvoering van de opdracht. De klanten waarderen de professionele begeleiding en advies die zij hebben gekregen. De aanpak van de opdrachten is concreet en praktisch. De verwachtingen worden ingelost en de resultaten worden positief en waardevol beoordeeld. Eén persoon had meer begeleiding verwacht bij de uitvoering van het advies. Bij talrijke klanten heeft de organisatie langlopende opdrachten.

Uitvoering

Over de praktische organisatie en planning van de opdrachten zijn alle ondervraagde personen tevreden tot zeer tevreden. Doorgaans gebeurt de planning van de activiteiten tussen de consulent en de klant. De afspraken worden goed nageleefd. De klanten waarderen de flexibiliteit van SCV. Er is tussentijds veel terugkoppeling tussen Senior Consultants Vlaanderen en de klant. Dat zorgt ervoor dat de klanten inspraak hebben en indien gewenst, kunnen bijsturen.

Projectmanagement

De organisatie rapporteert aan de klant en brengt een aantal praktische tools bij. De wijze waarop dat gebeurt, is afhankelijk van de aard van de opdracht. Enkelen kregen een uitgeschreven strategisch plan, anderen hebben sjablonen gekregen die zij achteraf kunnen gebruiken, anderen werden geholpen bij de keuze van softwarepakketten. Deze tools en rapporten worden als nuttig en bruikbaar beschreven.

Rapportering & Tools